תגית מיתר


פרוייקט שיקום רחובות במיתר
שיקום רחובות – עבודות עפר, תשתיות פיתוח כבישים כיכרות וגינון.

מיתר