קרית גת


קבלן מסגרת של חכ"ל קרית גת במשך כ-3 שנים
במסגרת עבודות שיקום רחובות, תשתיות, כבישים, עבודות פיתוח גדולות וקטנות, גינון, פארקים וחניונים.