עיריית יבנה – קרית הספורט


פיתוח סביבתי קריית הספורט יבנה הכולל עבודות פיתוח, בטון, מים, ביובי, ניקוז, אספלט, גינון, גידור היקפי, תאורה והצללות.

בפרויקט זה הקימה אסיא חברה קבלנית בע"מ, מגרש סינטטי בתקן FIFA, מגרש הוקי, מגרש קט רגל, מתקן רב שערים, כדורסל וכדור עף.