נתיב העשרה


הרחבה לישוב 71 מגרשים ושצ"פים – עבודות עפר, ביוב, מים, ניקוז, סניקה, תשתיות לבזק, הוט וח"ח, חשמל ותאורה, פיתוח, כבישים, כיכר, גינון, הרחבת מט"ש, תחנת שאיבה וקירות תמך.