נתיבות


נתיבות מערב ב' – עבודות עפר לשכונה חדש כ- 130,000 מ"ר.