יבנה


חניון ציבורי לקניון G עבודות עפר, תשתיות, פיתוח וגינון. הקמת אצטדיון כדורגל ואחזקה שנתית ברחבי העיר.