עיריית יבנה – קרית הספורט


עיריית יבנה – קרית הספורט – ביצוע עבודות לפיתוח סביבתי תומך לקרית הספורט : שיפוץ, פיתוח והקמת מתקני ספורט