נמל אשדוד


עבודה במתקני תפזורת – העמסת תמסורת , וביצוע עבודות שיקוםרציף . שיקום מיסעות